CN/EN

SMT表面贴装设备

SMT设备

光学检测设备

Pemtron ATHENA 3D AOI

ATHENA

  1. 先进的高速度检测和测量技术

  2. 高元件检测技术

  3. 无阴影3D技术

  4. 光学字体核对

  5. 3D焊锡高度测量

  6. 3D引脚检测

  7. 2D RGB算法